Fortsätt till innehållet

Oljebekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter

Västra Nylands räddningsverk fortsätter,
tillsammans med samarbetspartners, oljebekämpningsarbetet i Fagerviken i Ingå,
enligt den gemensamma planen.

Man har börjat slå vassen på de värst drabbade
områdena och fortsätter tillsvidare, uppskattningsvis i några veckor framöver.
Olja samlas ännu upp från vattnet och stränderna.

Miljöexperterna fortsätter att ta jordprover på
området. Vattenståndet har sjunkit till en nivå som motsvarar nivån då
oljespillet skedde, därmed kan jordproverna tas på ställen som tidigare låg
under vattenytan. Utgående från jord- och vattenprovernas resultat, skapas en
restaureringsplan för varje fastighet på det drabbade området.

En expert från Finlands miljöcentral kommer på
torsdag 12.3 för att uppskatta oljeskadans inverkan på vattenfåglarna och ger
en rekommendation för eventuella åtgärder.

Mer information:

Västra Nylands räddningsverk, lägescentralen, tel.
09 816 28699.