Fortsätt till innehållet

Aktuell info om coronaviruset

Bekanta dig med de instruktioner som institutet för hälsa
och välfärd (THL) ger, sidorna uppdateras regelbundet gällande instruktioner
och lägesbild. Till THL:s sidor: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Har du symptom på någon smittsam sjukdom, så som influensa,
mässling eller någon annan virussjukdom så ring hälsocentralen (+358 9 29515 500)! Vänta hemma på
instruktioner. På så sätt kan vi hindra att sjukdomen sprids.

Kom ihåg att tvätta händerna! Här får du vidare instruktioner om hur vi kan förhindra att smittan sprids (på finska): https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler