Fortsätt till innehållet

Ingå kommuns beredskap för virusepidemi

På grund av coronaviruspandemin vill kommunen informera
invånarna om kommunens beredskap och åtgärder som vidtagits och kan vidtas.
Nedanstående åtgärder och anvisningar följer regeringens rekommendationer.

Ingå kommun har följt med regeringens linjedragningar i
fråga om coronavirusets spridning. Kommunens utvidgade ledningsgrupp följer med
vad som informeras under torsdag kväll och håller ett möte om vidare åtgärder
efter det.

Redan nu har kommunens tjänsteinnehavare beslutat om
följande: För att förhindra spridningen av coronaviruset begränsar kommunen all
icke-lagstadgad verksamhet tillsvidare. Från och med fredag 13.3 avslutas all fritidsverksamhet
som är i kommunens regi och/eller i kommunens utrymmen. Det innefattar medborgarinstitutet, bildkonstkonstskolan, musikinstitutet, det kommunala gymmet och turerna i skolornas gymnastiksalar.

Biblioteket stänger 15.45 på fredag är alltså inte meröppet.
På lördag mellan kl. 10-14 kan man avhämta sina reserverade böcker.

Enligt regeringens rekommendationer om att skydda de mest
sårbara i samhället uppmanar vi att anhöriga inte besöker äldrevårdens enheter.

De som har möjlighet att ordna dagvård för sina barn på
annat sätt rekommenderas att göra det.

På fredag meddelas om vilka vidare åtgärder som vidtas. För
aktuell information uppmanas man att hålla koll på hemsidan www.inga.fi och sociala medier.

Länk till THL

Artikeln uppdaterad den 12.3 kl. 21.55.