Fortsätt till innehållet

Vass slås i Fagerviken

Västra
Nylands räddningsverk med samarbetspartners fortsätter oljebekämpningsarbetet i
Fagerviken enligt den gemensamma planen.

Vass
som förorenats av olja avlägsnas i första hand på områden med känslig natur och
vid fastigheters stränder. På rekommendation av Finlands miljöcentrals (SYKE:s)
fågelexperter strävar man efter att slå vassen vid Storsundet i början av april
så att områdets sjöfåglar får häcka i fred efter det.

Förra
veckan observerades inga nedoljade fåglar.

Bommar
är fortfarande utlagda för att skydda stränderna. På detta vis kan man
förhindra att rengjorda områden förorenas igen och att oljan rör sig på viken.

De
miljötekniska undersökningarnas provtagningar blir i huvudsak klara under denna
vecka. När analysresultaten är klara så görs fastighetsspecifika rapporter och
vid behov restaureringsplaner.

Tilläggsuppgifter:

Västra
Nylands räddningsverk, lägescentralen, 09 8162 8699