Fortsätt till innehållet

Så påverkar undantagstillståndet verksamheten i Ingå

Den utvidgade ledningsgruppen i Ingå kommun sammanträder
dagligen för att gå igenom läget och besluta om vidare åtgärder som föranleds
av coronaviruset (Covid19). Utöver tidigare beslut har gruppen på måndag kväll
16.3 beslutat om följande. Besluten är tagna i enlighet med regeringens
tilläggsåtgärder på grund av det undantagstillstånd som råder i landet: 

Så länge kommunens funktioner inte påverkas eller det krävs
åtgärder av invånarna, följer kommunen HNS:s linje och informerar inte om
enskilda coronafall, -misstankar eller negativa coronaresultat.

Statsrådet har i samråd med presidenten konstaterat att
undantagsförhållanden råder. På tisdag sammanträder riksdagen för att ta beslut
om ibruktagandet av beredskapslagen. 

Mer information om statsrådets linjedragningar och beslut:

www.valtioneuvosto.fi/sv

Artikeln uppdaterad 21.3 kl. 13.06 gällande närundervisningen för årskurserna 1-3.