Fortsätt till innehållet

Coronasituationen i Ingå

Med hänvisning till regeringens presskonferens på
onsdagskvällen och minister Krista Kiurus utlåtande om coronasituationen i
regionen vill Ingå kommun framföra följande:

I
Ingå har konstaterats enstaka verifierade coronapositiva fall.

Till
hälsovårdens kännedom har ytterligare kommit ett tiotal fall, där personer har
luftvägsinfektioner som kan vara coronainfektion med lindriga symptom. Alla
dessa har fått anvisningar om karantän och vårdföreskrifter.

Har
du symptom på coronavirus, ring hälsocentralen +358 9 29515 500!

Kommunens
influensarådgivningsnummer nås vardagar kl. 16-20, +358 50 3257 743

Efter
kl. 20 och på helger, ring Jourhjälpen 116 117!

Vänta
hemma på instruktioner!

Kom
ihåg att tvätta händerna!

Personer
som inte är skrivna i Ingå och tar kontakt med hälsovårdscentralen, hänvisas i
första hand till vårdenheter på sina hemorter.