Fortsätt till innehållet

Aktuellt om kollektivtrafiken i Ingå

Följande turer trafikeras som tillsvidare enligt normal tidtabell. 

Alla VR:s bussar på sträckan Ingå – Kyrkslätt – Ingå och Ingå – Karis – Ingå.

Alla Taxilines turer Ingå – Kyrkslätt –
Ingå.

Taxilines tur Ingå – Lojo sjukhus – Ingå.

Vainion Liikenne Ingå – Lojo.

Pohjolan liikenne 16:30 Virkby – Ingå.

Kolla tidtabellerna på www.matkahuolto.fi  och vr.fi

Ingå – Inkoo     Kyrkslätt
– Kirkkon.                                            

5:25                  5:55                  M-P                   Taxiline

6:45                  7:15                  M-P                   Taxiline

6:55                  7:23                  M-P                   VR -buss

8:30                  9:00                  M-P                   Taxiline

9:30                  10:00                M-S                   Taxiline

12:55                13:23                M-P                   VR -buss

15:00                15:30                M-S                   Taxiline

16:30                17:00                M-P                   Taxiline

16:55                17:23                M-P                   VR -buss

20:00                20:30                M-S                   Taxiline

21:00                21:30                M-S                   Taxiline

 

Kyrksl. – K:kkon.Ingå
– Inkoo                           

6:05                  6:35                                            Taxiline

7:30                  7:55                  M – P                 VR -buss

8:00                  8:30                  M – P                 Taxiline

9:00                  9:30                  M – P                 Taxiline

10:00                10:30                M – S                 Taxiline

13:30                13:55                M – P                 VR
-buss

15:35                16:05                M
– S                 Taxiline

17:05                17:35                M
– P                 Taxiline

17:30                17:55                M
– P                 VR -buss

20:30                21:00                M
– S                 Taxiline

21:30                22:00                M – S                 Taxiline

 

Ingå – Inkoo     Karis
– Karjaa                            

7:55                  8:20                  M-P                   VR -buss

13:55                14:20                M-P                   VR -buss

17:55                18:20                M-P                   VR –buss

 

 

Karis – Karjaa   Ingå
– Inkoo                              

6:33                  6:55                  M-P                   VR -buss

7:35                  8:05                  M-P                   J. Vainion liikenne

12:33                12:55                M-P                   VR -buss

16:33                16:55                M-P                   VR –buss

 

Ingå – Inkoo     Virkby – Virkk.
Lojo – Lohja                              

8:05                  8:40                  8:55                  M-P                   J
Vainion liikenne

10:45                11:05                11:15                M-P                   Taxiline

 

Lojo – Lohja     Virkby – Virkk. Ingå – Inkoo                              

12:00                12:10                12:35                M-P                   Taxiline

                          16:30                16:50                M-P                   Pohjolan
liikenne