Fortsätt till innehållet

Smittar det nya coronaviruset via ytor?

Det nya coronaviruset smittar i huvudsak genom dropp- och kontaktsmitta,
när en person hostar eller nyser. Andelen virus som sprids via ytor är enligt
nuvarande uppgifter inte betydande. Coronavirusens strukturer medför att de inte
klarar sig en längre tid på ytor, särskilt inte vid varierande temperaturer.

Även om coronavirus kan hittas på ytor genom mycket känsliga
laboratoriemetoder, betyder det inte att viruset smittar effektivt via ytor.
Vanliga rengöringsmedel har även effekt mot coronavirus.

Risken för smitta via ytor är väsentlig främst på sjukhus, där det finns
många sjuka patienter. Hemma gäller samma anvisningar som för andra sjukdomar:
städa upp spåren aktivt och undvik till exempel att använda samma handdukar för
flera personer.

Den lokala miljömyndigheten Symi har ringt ett urval affärer och de har samtliga funderat
på ytorna och rengöringen av dem samt
intensifierat rutinerna kring detta. Kedjorna är
med och stöder detta.

Källa: THL 

Läs mer: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19