Fortsätt till innehållet

Hamnens verksamhet återgår till det normala efter oljeskadan i januari

Oljebekämpningen i Fagerviken i Ingå har, för
undersökningarnas och skyddandet av strändernas del, framskridit så att
havsbommen som stängt av viken har kunnat tas bort. I samband med detta har
flera nya bommar lagts ut för att skydda hamnområdet. Samtidigt har hamnens
verksamhet återgått till det normala.

Vass ska fortfarande slås på vissa områden i
viken. Oljan har delvis absorberats av vassen och när vassen slås kan olja
lösgöras och synas som en tunn hinna på vattenytan. Situationen följs upp och
fler bommar läggs ut vid behov. Även provtagningar görs vid behov.

Stränderna skyddas fortsättningsvis med bommar så
att redan rengjorda områden inte nedsmutsas på nytt. Gamla absorberingsbommar
byts ut och ersätts med nya.

På vissa fastigheter görs ännu kompletterande
provtagningar. När analysresultaten är klara sammanställs rapporter för
respektive fastighet och vid behov en restaureringsplan. Målet är att man
småningom kan börja ta bort bommarna på rena stränder på vikens södra
sida.   

Tilläggsinformation:

Västra Nylands räddningsverk, lägescentralen, 09 8162 8699