Fortsätt till innehållet

Enheten för familjearbete erbjuder service till familjer i Ingå även i Corona-tider

Enheten för familjearbete erbjuder service till
familjer i Ingå även i Corona-tider. Familjerna
uppmanas med låg tröskel vara i kontakt.

Enheten för familjearbete erbjuder samtalshjälp och
stöd i utmanande situationer.

I
första hand erbjuds hjälp via telefon eller via distanskontakt (Teams).

Det
är även möjligt att vid behov träffas, t.ex utomhus.

Ta
modigt kontakt! 

Du
kan ringa oss vardagar kl 8 – 16. Dessutom svarar vi i telefon må – ons klo 16
– 18 enligt följande; Tiina på måndagar, Cisse på tisdagar och Stella på
onsdagar (på svenska) 

Kontaktuppgifter:

Christine ”Cisse” Miiros, familjearbetare, tfn
044 386 1569 / christine.miiros@siuntio.fi

Stella
Sjöblom, familjearbetare, tfn 044 386 1574 stella.sjoblom@siuntio.fi

Tiina
Rönnberg, familjehandledare (för Sjundeåbor) tfn 050 386 0835 tiina.ronnberg@siuntio.fi