Fortsätt till innehållet

Ingå börjar använda Apotti

Kommunstyrelsen sammanträdde i måndags. Den stora frågan på
bordet var det omtalade patientdatasystemet Apotti.

På förslag av Marie Bergman-Auvinen (Ingrid Träskman
understödde) beslutade kommunstyrelsen föreslå för kommunfullmäktige att
kommunen tar i bruk Apotti-systemet. Förslaget till styrelsen var att inte gå
med i systemet. Motiveringen till det ändrade förslaget som vann med 7 röster
mot 2 är bland annat att grundtrygghetsnämnden inte kan uppdatera och utveckla
nuvarande system. Ett nytt system, Omni360, borde införskaffas och det
kommunicerar inte med specialsjukvårdens datasystem, vilket är en utmaning sett
till såväl vårdkedjorna som patientsäkerheten.

Risken med att nu i detta skede inte vara med, leder till
att Ingå kommun köper Omni360 och vid bildandet av landskapet måste investera i
Apotti med ännu större kostnad. Kommunsfullmäktige beslutade samma kväll i enlighet med styrelsens förslag. Rösterna föll 21-5-1.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen förbinder sig till de
västnyländska kommunernas gemensamma utvecklingsprojekt inom social- och
hälsovården under åren 2020-2023. Västra Nylands social- och hälsovård är ett
gemensamt projekt för Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo,
Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet fortsätter och fördjupar samarbetet
inom ordnandet och utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna på området.
Avsikten är att förverkliga projektet under åren 2020-2022.

Med hjälp av projektet strävar man efter att skapa ett
gemensamt verksamhetskoncept för primärtjänsterna (Västra Nylands social- och
hälsvårdscentrum), nya gemensamma lösningar för service och ordnandet av
service, gemensamma digitala lösningar samt beredskap för att förena social-
och hälsovårdsorganisationerna på området.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen på grund av
coronaepidemin och de uteblivna arbetsuppgifter den förorsakat, inleder
samarbetsförhandlingar för att bereda eventuella tillfälliga permitteringar. Förhandlingsförslaget
ges till representanterna för huvudavtalsorganisationerna tisdag 21.4.2020. Efter
förhandlingstiden på 14 dagar, beslutar kommunstyrelsen om principerna för
permittering utgående från förhandlingsresultaten. Permitteringen kan börja
tidigast i juni 2020 och vara högst 90 dagar.

Nylands förbund genomför under åren 2020-2021 en
arbetshelhet som omfattar en helhetsbetraktelse av trafiken i Nyland samt utarbetandet
av trafiksystemplaner för östra och västra Nyland. Kommunstyrelsen beslutade
utse samhällsteknisk direktör Aija Aunio och planläggningschef Minna Penttinen till
sakkunnigmedlemmar i Nylands förbunds styrgrupp för trafiksystemplanarbetet och
bestyrker kommunens deltagande i kostnaderna för arbetet.