Fortsätt till innehållet

Kartläggning av utbudet av lokala närmatsproducenter och städserviceföretag

Ingå ordnar sina måltids- och städtjänster genom att
konkurrensutsätta företag och sedan ingå avtal med det eller de företag som
vunnit konkurrensutsättningen. Ingå är en ekologisk kommun som värdesätter både
naturen och lokal produktion och kommunen satsar på en företagsvänlig atmosfär
och främjar aktivt näringslivet genom sina handlingar. Innan
konkurrensutsättningen kartlägger kommunen det lokala utbudet av städservice och
av producenter av närmatsprodukter som lämpar sig för företaget som producerar
måltidsservicen.

Anmäl dig som när- eller lokalmatsproducent!

Målsättningen är att företaget som producerar måltiderna
till daghemmen, skolorna och de äldre i så stor omfattning som möjligt köper
mat som odlats och producerats nära. Avsikten är att få när- och
lokalmatsproducenterna att samarbeta med den nya serviceproducenten från och
med 1.1.2021. Företaget som producerar måltidsservicen är kommunens
huvudsakliga avtalspart. Företaget ifråga samarbetar med de av kommunen
kartlagda närmatsproducenterna och svarar för verksamheten till kommunen. De åtgärder
som berör odlandet och leveranserna genomförs i samarbete med producenten av
måltidsservice och närmatsproducenterna senast fr.o.m. odlingsperioden 2021.

Odlar eller
producerar din gård eller ditt företag exempelvis?

Det är viktigt för både kommunen och det företag som
producerar måltidsservicen att produkterna levereras till Ingå kommuns
centralkök och att företaget förbinder sig till leveranssäkerhet. Det är
möjligt att samarbeta på exempelvis tre olika sätt:

1. Delta i närmatsdagarna: 1 eller 2 ggr/vecka eller

2. genom att sälja säsongsprodukter: meddela när produkten
är tillgänglig eller

3. regelbundna veckoleveranser: 1-5 ggr/vecka

Uppskatta mängd (kg eller L/leverans), hur mycket kan din
gård/ditt företag leverera per gång!

Erbjuder ditt företag städservice?

Det är viktigt för kommunen att ditt städserviceföretag vill
förbinda sig till att efterföljda den överenskomna kvaliteten samt till
kontinuitet och funktionssäkerhet i alla situationer.

Gör en beräkning över det högsta och minsta antalet
arbetstagare som ditt företag har tillgång till för den här servicen och
beskriv kort hur du säkerställer funktionssäkerheten och den överenskomna
kvaliteten.

Förfrågningar och anmälningar:

jaana.levo@fcg.fi, tfn 040-718 6404