Fortsätt till innehållet

Mattvättningsplatsen i kyrkbyn är öppnad!

Mattvättningsplatsen i kyrkbyn är öppnad!

Du kan påverka miljöns och havsvattnets tillstånd genom små val i
vardagen. Till exempel är det bäst att tvätta sina mattor på den plats för
mattvätt som kommunen har i kyrkbyn.

Tvättvattnet från mattvättningsplatsen leds till avloppet, i stället för att
utan behandling rinna ut i havet. Dessutom har du tillgång till rinnande
vatten, vattenhoar, bekväma bord att skura mattorna på och torkställningar. På
platsen finns också en mangel som pressar ut största delen av vattnet ur mattan
så den torkar snabbare.

Kom ihåg att hålla avståndet till övriga personer även här!