Fortsätt till innehållet

Bildnings- och välfärdsnämndens finska sektion sammanträder 19.5.2020

Föredragningslistan finns här

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut