Fortsätt till innehållet

Så funkar det i skolorna fr.o.m. den 14.5

Eleverna återvänder
till skolan torsdagen den 14 maj. Nedan finns information om hur kommunen ordnar
undervisningen resten av våren.

Av vårdnadshavarna önskas följande:

Skolåret avslutas
lördag 30.5. Mer info kommer senare.