Fortsätt till innehållet

Rapport om avloppssystemens tillstånd på glesbygden i Ingå publicerad

Sammanfattningen av avloppssystemens tillstånd i glesbygden i Ingå
under åren 2010-2019 är publicerad. Cirka 37 % av avloppssystemen i Ingås glesbygd uppfyller inte
lagstiftningens krav. 

Sammanfattning av rådgivningsbesöken i
Ingå för glesbygdens avloppsvatten LINKKI-projektet, som utfördes under åren 2010-2019  är publicerad. I
sammanfattningen gås igenom de vanligaste avloppssystemen och deras
förnyelsebehov för både fastbosatta och fritidsfastigheter i Ingås glesbygd.
Enligt resultaten uppfyller cirka 37 % av avloppssystemen i Ingås glesbygd inte
lagstiftningens krav. Sammanfattningen kan läsas i sin helhet på adressen https://www.vesientila.fi/sv/restaurering-av-vattendrag/glesbygdens-avloppsvatten/publikationer-och-rapporter/.