Fortsätt till innehållet

Tidsbegränsad parkering på torgområdet

Skylt som berättar om tidsbegränsad parkering.

I Ingå har vi redan länge förberett oss för sommaren och nu längtar vi redan efter midsommar. På midsommar fylls småbåtshamnen i centrum av både båtar och bilar.  

Därför har vi infört tidsbegränsad parkering på torgområdet, max 12 timmar. För långtidsparkering hänvisas bilister till sandplanen framför köpcentret där båtar har förvarats vintertid.