Fortsätt till innehållet

Anhöriga välkomnas till vårdhemmen – bekanta dig med förhållningsreglerna!

Som anhörig är man varmt välkommen att besöka vårdhemmen i Ingå, så länge man följer givna direktiv och håller säkerhetsavstånd. Man ska också komma överens om besöket på förhand så att invånarnas och besökarnas säkerhet kan tryggas.    

Vårdhemmens och hemvårdens personal använder fortsättningsvis bland annat kirurgiska ansiktsmasker i arbetet. Även ytorna renas effektivare än normalt. 

ANVISNINGAR
FÖR DEN SOM BESÖKER VÅRT SERVICEBOENDE

Ni är
hjärtligt välkomna att besöka era anhöriga, enligt följande föreskrifter:

Besöksalternativ:

Med
dessa anvisningar vill vi garantera hela serviceboendets inneboende,
personalen och din säkerhet, observera att försummande av föreskrifterna kan
leda till att våra boende blir isolerade och att besöksförbud tillämpas

Tack för ett gott samarbete! (Du besöker oss väl inte om du är sjuk!)