Fortsätt till innehållet

Jättebalsamin-talko i centrum!

Just nu är en bra tid att bekämpa jättebalsaminen. Växterna lossnar lätt ur jorden och har ännu inte satt frö. 

Även i centrum förekommer jättebalsaminen rätt rejält invid ån vid Kyrkfjärdens skola och längs med stigen som leder till Lilludden (platserna markerade med rött på kartan nedan). 

Det vore fint att få bekämpningshjälp av kommuninvånare som tycker att detta är en viktig sak och därför kan ge lite av sin tid för detta. Upprivna växter kan lämnas i en hög i terrängen intill, så kan kommunen plocka upp dem därifrån. 

Läs mer här: 

http://www.luontoportti.com/suomi/sv/kukkakasvit/jattebalsamin

Du får gärna lägga upp en bild av detta på Instagram följt av ett #gladiingå men det är absolut inget måste.

Tack på förhand!