Fortsätt till innehållet

Kommungårdens personal betjänar i första hand elektroniskt

På grund av att Coronasituationen har försämrats under
sensommaren, i synnerhet i HNS-området dit Ingå hör, har kommunens ledningsgrupp
i samråd med kommunens pandemigrupp beslutat avvakta med att helt och hållet
återgå till normal verksamhet. På detta sätt kan vi undvika smittspridning och radikala
nedkörningar av verksamheten senare.

Kommunens pandemigrupp sammanträder regelbundet och följer
med situationen lokalt, regionalt och nationellt. Kommunens åtgärder baserar
sig på myndigheternas rekommendationer och det rådande läget.

Kommungårdens personal betjänar dagligen men i första hand
per telefon eller e-post. Om du behöver besöka oss ber vi att du bokar en tid
på förhand. För kommungårdens personal möjliggörs distansarbete tillsvidare.

Vi undviker således fysiska möten, både interna och externa,
liksom kundmöten, i mån av möjlighet. Fysiska möten hålls med beaktande av säkerhetsrekommendationer
som exempelvis behörigt avstånd och god handhygien.

Det meröppna biblioteket är tillsvidare stängt. Biblioteket
är med andra ord öppet endast då personal är på plats, det vill säga må-ti 8.00-15.45,
on 8.00-19.00, to-fr 8.00-15.45. Degerby filialbibliotek är stängt.

Renoverade Wilhelmsdal är tillsvidare öppet för bokningar
och sammanträden men kommunen rekommenderar att där inte vistas mer än 30
personer på samma gång i samma rum. Även kommunens gym är öppet tillsvidare men
användningen är begränsad enligt tidigare direktiv. Användningen kommer att
övervakas i större utsträckning än tidigare.

Vi informerar om eventuella ytterligare åtgärder senare.

Här kan du läsa mer om direktiv för allmänna tillställningar
och användningen av offentliga lokaler.