Fortsätt till innehållet

"Självklart att fler fritidsboende kommer att jobba från Ingå"

Företagarna i Finlands vd Mikael Pentikäinen gjorde ett unikt
besök i Ingå på onsdagen. Eskorterad av den lokala företagarföreningen och
kommunens representanter gjorde han en runda som bjöd på en inblick i kommunens
sjudande näringsliv.

Raimo Kauppila, Mikael Pentikäinen, Ulla Gunnarsson och Tom Bäckström på Ingåports företagsområde.

Raimo Kauppila, Mikael Pentikäinen, Ulla Gunnarsson och Tom Bäckström på företagsområdet Ingåport.

Pentikäinen besökte bland annat gästhamnen, Café Wilhelmsdal,
företagsområdet Ingåport, Inkoo Shipping och Barösund. På de olika ställena
presenterade företagarna såväl fakta och visioner som utmaningar och behov för
företagarbossen.

Pentikäinens besök föranleddes av Ingås förstaplats i Nyland
och femteplats nationellt i företagarnas kommunbarometer från i våras. Ingå
fick det bästa betyget i landet för företagarvänligheten i beslutsfattandet.

Företagsområdet Ingåport som byggs invid stamväg 51 och Täktervägen
är ett belysande exempel. Där har majoriteten av tomterna gått åt till lokala företag
utan någon egentlig marknadsföring.

 – Ingå är ett bra
exempel på en kommun som framgångsrikt satsat på näringspolitik. Första plats i
Nyland i Företagarnas kommunbarometer är ett utmärkt resultat, sade Pentikäinen.

– De kommunala beslutsfattarna och tjänsteinnehavarkåren kan
vara stolta över resultaten. Detta kommer garanterat att synas i framtiden
eftersom det är med hjälp av näringspolitiken som kommunen stöder företag till
framgång och det lockar också ny företagsverksamhet och nya arbetsplatser.

Under coronakrisen blev distansjobb och platsoberoende
arbete vanligare.

– Detta är en enorm möjlighet för vackra Ingå som redan nu
har nästan 2 500 fritidsbostäder och ligger väldigt nära Helsingfors. Enligt
mig är det självklart att allt fler fritidsboende i fortsättningen kommer att
jobba från Ingå. Detta ökar efterfrågan på service och skapar både arbete i och
intäkter till kommunen.

Pentikäinen konstaterade att 30 procent av företagen i
Finland tror att deras anställda kommer att utföra sitt arbete på olika orter i
framtiden, det vill säga inte enbart traditionellt på kontoret.

– Ökningen av platsoberoende arbete är en av de mest
betydande förändringarna som coronan medfört för arbetslivet. Jag tror att
ändringen är långvarig. Den utmanar kommunerna till att fundera på hur man kan
betjäna platsoberoende företag. Det digitala företagandet är en förutsättning
för platsoberoende arbete.