Fortsätt till innehållet

Kommunens pandemigrupp träffas på fredag och informerar vid behov om lokala Coronaarrangemang och -direktiv

Regeringen har tagit principbeslut om bl.a. användning av munskydd
och distansarbete. Regeringen informerade om detta på torsdagseftermiddagen.

Kommunledningen i Ingå har följt med och noterat regeringens
beslut och rekommendationer. Kommunens pandemigrupp träffas på fredag och informerar
på eftermiddagen vid behov om lokala arrangemang och direktiv.

Läs mer här:

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-teki-periaatepaatokset-maskisuosituksesta-ja-etatyosta?languageId=sv_SE

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker