Fortsätt till innehållet

Kort information om hösten första styrelsemöte

Höstens första styrelsemöte hölls i måndags. Det var ett relativt kort möte där den mesta tiden ägnades
åt Östra Ingå vattenandelslag. Man diskuterade kommunens roll i projektet som
ska förse Degerbyområdet med vatten- och avlopp.

Det är ett stort projekt. Kommunen väntar på mer konkreta
planer för att kunna ge mer konkreta besked. Kommunfullmäktige har dock
beslutat möjliggöra detta projekt redan i våras.

På styrelsens lista fanns bland annat ett ärende där
styrelsen beslutade att Ingå IF får arrendera ett ca 4 000 kvadratmeter
stort område vid motionsbanan för att kunna bygga en hall för sin pistmaskin.

Styrelsen antecknade för kännedom att Novago kommer att ha
en servicepunkt för företagsrådgivning på kommungården tisdagar 9-16 från och
med september (förutsatt att Coronaläget tillåter det).

Ingå har inte tidigare haft denna service lokalt.

Övriga ärenden gällde främst val av medlemmar till olika
förtroende- och påverkningsorgan.