Fortsätt till innehållet

Skolelever i trafiken – kom ihåg att köra försiktigt!

Skolorna har pågått i några dagar nu, elever, lärare och
föräldrar börjar bli varma i kläderna. Därför är det extra viktigt att vi som
rör oss med bil eller andra fordon i trafiken är extra försiktiga.

Kom ihåg att det finns mycket intressantare grejer för små
skolelever att ägna sig åt på vägen till och från skolan, än att se sig om i
trafiken.

Kommunen har lagt ut skyltar i skolornas närhet för att
påminna om detta.