Fortsätt till innehållet

Infrastruktur plus innovation skapar nytt intresse för Route 51

För Ingå kommun är förbättrandet av trafiksäkerheten på
stamväg 51 av högsta prioritet och kommunen jobbar med detta på flera fronter.
Ett av projekten, det intelligenta vägprojektet Route 51, har fått en stark
aktör bakom sig då VTT, som följt projektet en längre tid, visat intresse av
att föra projektet vidare.

Projektet har sedan tidigare drivits av Ingå kommun i
samarbete med Karis Telefon och Raseborgs Energi. Även Nokia och Destia samt
många andra har varit med i det förberedande arbetet.

Business Finland har beviljat VTT anslag för ett projekt som
ska skapa ett intelligent vägekosystem av finländska exportföretag, lokala
företag, forskningscentraler, kommuner, kommunala aktörer och regleringsmyndigheter.
Målet är att skapa ett gemensamt ekosystem som skulle utveckla stamväg 51 till
det tryggaste och smartaste vägavsnittet i världen.

Route 51 fick sin början i behovet av förbättrad
trafiksäkerhet på stamväg 51 i allmänhet och via belysning i synnerhet. Sedan
dess har även forskning och innovationer inom framtidens trafiklösningar
knutits till projektet, såsom bl.a. sensor-, radarteknik-, smart belysning och
autonom körning, det vill säga hur fordon talar med infrastrukturen.   

För utom förbättrad trafiksäkerhet på stamväg 51, medför utvecklingen
i Ingå hamn och Joddböle att det finns både sådana aktörer och sådan trafik på
området som talar för att projektet borde förverkligas.

Tilläggsinformation:

Robert Nyman, kommundirektör, robert.nyman@inga.fi, +358 40 149 3762

Henrik Wickström, kommunstyrelsens ordförande, henrik.wickstrom@inga.fi, +358 44 555 3885

Tero
Kiuru, VTT, Senior Scientist, tero.kiuru@vtt.fi, +358 40 176 8566