Fortsätt till innehållet

Livesändning med trafiksäkerhet som tema – Kaj Kunnas leder ordet!

Under temakvällen för trafiksäkerhet på onsdagen den 9.9. diskuterar experterna trafiksäkerhetens tillstånd så här i coronatider. Tillställningen direktsänds på kommunens Youtubekanal med start kl. 18.00! Välkommen med att lyssna och ställa frågor! 

Jussi Pohjonen på en brygga i Ingå.

Jussi Pohjonen i Ingå.

Detta är ”Glad i Ingå – De unga är framtiden – även i trafiken!-projektets startskott. 

Trafik- och kommunikationsministeriet Traficoms främsta trafikexpert Jussi
Pohjonen, planerare Jyrki Kaistinen från Trafikskyddet samt Niklas Wickström och Johan Träskman från Ingå FBK diskuterar trafiksäkerhet ur ett brett perspektiv och diskuterar läget nu och i framtiden.  

Kaj Kunnas leder den tvåspråkiga diskussionen. Den direktsänds på kommunens Youtube-kanal. Till ”studion” i Wilhelmsdal kan vi på grund av Corona bara bjuda mellan 10 och 15 åskådare.   

Om du vill ta del av tillställningen på ort och ställe, kontakta juha.heikkinen@inkoo.fi. De som kan komma som åskådare får en inbjudan som svar. 

Vi hoppas att främst Ingåbor i åldern 13 – 19 år deltar, antingen på plats eller via Youtube. 

Ingåborna kan skicka frågor på förhand via länken https://webropol.com/s/fragajussi-kysyjussilta

Bekanta Samzimon med Simon Sid och Sam Sonntag kommer att sköta tekniken och producera inslag i sändningen.  

Projektet fortsätter med den unga målgruppen genom en digital frågesport och trafiksäkerhetsorientering. Mer info kommer senare! 

Detta projekt har förberetts under våren och riktar sig till Ingåbor överlag men speciellt till målgruppen 13 – 19-åringar. 

Målet är att belysa sätt att förbättra trafiksäkerheten, speciellt på gång- och cykelvägar, på vägrenen och i vägtrafiken. 

Mer info

Vägtrafiklagens förnyelse 1.6.2020

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tieliikennelaki2020

Nya och gällande trafikmärken från och med 1.6.2020  

https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit/merkit2020

Trafiksäkerhetsfrågor

https://www.liikenneturva.fi/fi