Fortsätt till innehållet

Socialservicen har tagit i bruk en elektronisk responsblankett

Socialservicen har tagit i bruk en elektronisk responsblankett. Blanketten finns till för alla som använder sig av socialservice och
önskar ge respons. 

Responsen kan gälla servicen man blivit beviljad,
personalens bemötande, sättet ens ärende skötts mm. Blanketten får fyllas i
anonymt men ifall man önskar bli kontaktad till följd av sin respons går det
också att lämna sina kontaktuppgifter.

Blanketten hittar ni här.