Fortsätt till innehållet

Helle-bibliotekens kundmeddelanden har hamnat i skräpppostmappen

Under den
senaste tiden har en del av förfallodagspåminnelserna som
Helle-biblioteken skickar som e-post gått direkt till kundernas
skräppostmappar. Detta har förorsakat missförstånd och försenade
returneringar.  

Biblioteken uppmanar
sina kunder att granska sin skräppostmapp och se om meddelandena har
kommit dit och att i så fall markera helle@helle-kirjastot.fi som en godkänd
adress. Anvisningar
för detta finns på internet eller du kan fråga din egen operator om hjälp. 

Förfallodagspåminnelserna
som biblioteket skickar är en tilläggstjänst. Kunden är alltid ansvarig för
sina egna lån. Lånens förfallodag kan ses på kvittot som du fick när du lånade
eller i din egen information i nätbiblioteket, helle.finna.fi.

Tilläggsinformation:
Seija Kivelä, tfn
040 489 5775, seija.kivela@porvoo.fi

fr.o.m. 15.9 Tove Selkälä, tfn 040 489 9610, tove.selkala@porvoo.fi