Fortsätt till innehållet

Egen tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

Personer som bor
inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via
Coronaguiden.
 

Via Coronaguiden som
togs i bruk i våras har man kunnat uppskatta sitt behov att testa sig för
coronaviruset. Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen
via Coronaguiden. 

Efter att ha svarat på
Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka
en lämplig tid till ett provtagningsställe.
Före tidsbokningen fyller man i
förhandsuppgifter.

För tidsbokningen
krävs bankkoder eller mobilcertifikat. Tidsbokning för en annan person, till
exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle. Om du vill boka för en annan, ring kommunens coronarådgivning på numret +358 9 29 515 500!

Reformen tros minska på köerna i servicenumren 

Man kommer även till
coronavirustest inom HUS område genom att enligt den egna kommunens anvisningar
ringa coronarådgivningsnumret, den egna hälsocentralen, Jourhjälpen eller
tjänsten Omaolo. ”Vi hoppas att
Coronaguidens självständiga tidsbokning minskar på köerna i telefontjänsterna”,
konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS
IT-förvaltning. 

Anvisningar
och svar per textmeddelande 

Efter att ha bokat
en tid till coronavirustest får kunden en bekräftelse på provtagningstiden samt
ankomstanvisningar per textmeddelande. Även provresultaten kommer per
textmeddelande efter att testsvaret är klart.

Positiva resultat från coronavirustest som tagits via
självbetjäningstidsbokningen i Coronaguiden kan ses på Mina Kanta-sidorna med
en fördröjning, dvs. efter att de kommunala enheterna för smittsamma sjukdomar
har registrerat resultaten i patientdatasystemet i varje kommun. Negativa
testresultat kommer att synas på Mina Kanta-sidorna tidigast i början av
oktober, då även positiva resultat kommer att synas snabbare.

Om resultatet är
positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till
personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.

Det är HUS
epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som
producerat den nya tjänsten.

Adress:
koronabotti.hus.fi/sv

För mera
information: Sirpa Arvonen, tfn 050 4074544, sirpa.arvonen@hus.fi