Fortsätt till innehållet

Lusthus och stämningsfull belysning när medborgarna får välja

Inom ramarna för den medborgarbudget som fullmäktige
beslutade att skulle testas i våras, har två vinnande förslag till
investeringar vaskats fram. Båda handlar om att göra centrum trivsammare,
tryggare och mer inkluderande.  

Det var i april i fjol som fullmäktige beslutade om att
tillämpa en medborgarbudget. Målsättningen med medborgarbudgeten är att öka
invånarnas beslutanderätt samt att utveckla nya verksamhetssätt för att utöka
kommunens livskraft och kommuninvånarnas aktivitet.  

Invånarna kunde via en enkät på nätet i våras, komma med
förslag på vad som kunde förverkligas i Ingå, till exempel ett evenemang, ett
projekt eller en investering. Flera av förslagen handlade om att göra centrum
mer attraktivt och tryggare för såväl gammal som ung.

Den ena vinnande idéen handlar om ett upplyst lusthus
inklusive närmiljö med sittplatser och planteringar. Lusthuset skulle antingen
placeras på gräsmattan invid Wilhelmsdal eller på kajen vid  båtbryggorna vid pirens fot. Det är fråga om
det lusthus som tidigare tjänade som gästhamnens informationspunkt och nu är
placerat invid Wilhelmsdal. 

Den andra investeringen handlar om att förse Åparken med
förbättrad och trivsammare belysning. Det skulle skapa större trygghet och
trivsel för dem som använder skateparken och spontanidrottsplatsen men också
för dem som passerar det mysiga området på cykel eller till fots.

Det totala anslaget är cirka 10 000 euro.  Det är fullmäktige som ger det slutliga
godkännandet.