Fortsätt till innehållet

Ingå är en trygg plats att bo på

I fredags höll polisdistriktets ledning sitt årliga möte med
kommunledningen i Ingå, i år skedde det på distans. Polisen kom åter med
lugnande besked: Ingå är en trygg plats med låg brottsstatistik inom alla
områden.

Antalet brott är lågt överlag och statistiken visar till och
med på en sjunkande trend. Under perioden januari-augusti sjönk antalet brott
med drygt 9 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Statistiken visar på
minskning i antalet brott i alla kategorier med undantag för trafikförseelser
av olika slag.

I det sammanhanget är det skäl att mana till försiktighet i
trafiken, då vi går mot mörkare tider med allt större risk för halt väglag.