Fortsätt till innehållet

Bergvalla-affären roddes i land – ny inkvarteringskapacitet redan i sommar

Illustration av Bergvalla sett från havet.

Illustration av Bergvallasta sett från havet.

I torsdags
gjordes flera fastighetsaffärer i kommunen. En av dem var en riktig långkörare,
området Bergvalla i Barösund, som köptes av bolaget Barösund Seaview Oy med
Ossi Nieminen i spetsen.

Bergvallaområdet har varit aktuellt för olika projekt i
närmare 40 år men av olika orsaker har ingenting hänt. Därför är kommundirektör
Robert Nyman glad att man har kommit till skott.

– Detta överensstämmer helt och hållet med kommunens
strategi i det att man ser turismnäringen och skärgården som en styrka. Det
stöder i synnerhet det lokala näringslivet i Barösunds byacentrum. Om man får
sådan verksamhet till Barösund som pågår året runt ger det också
verksamhetsförutsättningar för stödfunktioner i mindre skala. Det här kan bli
en riktigt bra grej.

Turismprojekt med
hållbar utveckling som rättesnöre

Barösund Sea View inleder nu byggandet av ett
inkvarteringskoncept som uppfyller internationell standard. Bergvalla-projektet
förverkligas i samarbete med lokala aktörer.

Inkvarteringsbyggnaderna i Bergvalla, Barsöund, kommer att
representera skandinavisk hållbar utveckling och stilren arkitektur. Förutom
inkvarteringsbyggnader kommer det att resas olika ekonomibyggnader och en loungebyggnad
där en ny restaurang öppnas.  

Den gemensamma stranden kommer att snyggas upp och den gamla
bastun ersättas med en ny. Längs berget byggs naturstigar med pausplatser. De
upprustade naturområdena tjänar förutom turister även kommuninvånarna.

I förverkligandet kommer man att bevara naturen så orörd som
möjligt. Inkvarteringsbyggnaderna av kärnvirke av gran kommer som moduler som
lyfts på en pelargrund på berget.

Vatten- och avloppsrören dras under gångvägarna så att
sprängning kan undvikas. Avloppsvattnet renas i ett eget bioreningsverk och
elektriciteten produceras i mån av möjlighet med solenergi.

Projektet är ett stort steg i utvecklingen av området och för med sig fler kunder till övriga lokala företagare och ger bärkraft till den allt
populärare skärgårdsturismen.

Byggandet påbörjas i november detta år och resmålet är öppet
för kunder redan i sommar. Marknadsföringen och mottagandet av
övernattningsbokningar påbörjas i början av nästa år.

Bergvallaplanen


Tilläggsinformation:

Barösund Sea View Oy, Ossi Nieminen, 045 225 5380

Ingå kommun, Robert Nyman, 040 149 3762