Fortsätt till innehållet

Styrelsen godkände generalplanen för fastlandet

Nu hägrar slutet för ett arbete som inleddes för över 10 år sedan, då generalplanen för fastlandsområdet ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen godkände generalplanen i går. Fullmäktige ska behandla ärendet den 15.2.

Den strategiska generalplanen styr samhällsstrukturen och
markanvändningen generellt och med lång tidsintervall. I planen presenteras
olika typer av områden som bör utvecklas och bevaras samt anges områden som
fordrar en noggrannare planering.

Planens syfte är bland annat att styra kommunens
detaljplanläggning, fungera på en del av strandområdena som grund för
beviljandet av bygglov och avgöra den teoretiska dimensioneringen på
glesbygdsområden.

Planläggningschef Minna Penttinen är nöjd.

– Det är fint om planen godkänns under pågående
fullmäktigeperiod. När planen vunnit laga kraft, är hela Ingå generalplanerat
och planerna uppdaterade. Få kommuner har ett lika täckande och bra generalplansläge.
 

Det långvariga arbetet har medfört olika utmaningar, bl.a. på
grund av förändrad lagstiftning och behov av utredning.  

– Landskapsplanen för Nyland som varit under arbete
samtidigt har medfört ytterligare en utmaning. Utöver det har personal bytts yt
både i Ingå kommun, i konsultföretaget, de statliga myndigheterna och i
NTM-centralen, konstaterar Penttinen.

Konsekvenserna av planen är bl.a. dessa

Det är främst markägarna och aktörerna på området som svarar
för verkställandet av planen. Först kommer arbetsplatsområdena i Joddböle att förvekligas.
Detaljplaneområdena i centrum förväntas utvidgas främst mot Täktervägen när
Ingåport utvidgas.

Det är fullmäktige som godkänner generalplanen den 15.2.