Fortsätt till innehållet

Anhållan om regelbundna turer på kommunens utomhusanläggningar 2021

Regelbundna
träningsturer beviljas på följande utomhusanläggningar:

·        
Sportplanen vid Merituulen koulu
(gräsplan och löpbana)

·        
Sandplanen vid Idrottsvägen

·        
Sandplanen och gräsplanen vid
Kyrkfjärdens skola

Träningssäsongen är maj till oktober. I en skriftlig ansökan bör framgå följande uppgifter:

·        
Ansökaren (förening/samfund/privatperson)

·        
Vilken idrottsanläggning turen
gäller

·        
Användningsändamål (träning- eller
tävlingstur) och åldersgrupp (junior/vuxen/alla)

·        
Vilken dag och vilket klockslag

·        
Är föreningen eller samfundet
registrerat i Ingå eller någon annanstans

·        
Föreningen/samfundens/privatpersonens
kontaktuppgifter samt ansvarsperson för turen

Ansökningsblanketten
finns på kommunens hemsida, www.inga.fi > Tjänster och blanketter > Gör ärenden på nätet

Ansökan kan
även skickas till adressen:
Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

Ansökningstiden går ut 14.3.2021.

1.3.2021
Bildnings-
och välfärdsnämnden

OBS!
Fritidsverksamhet i kommunens utrymmen / omården är
tillsvidare begränsat p.g.a. coronapandemin. Kommunen meddelar skilt per epost
åt den person som ansökt om tur, när turen kan tas i bruk.