Fortsätt till innehållet

Aktiv vardag för hela familjen

Vi är glada att få presentera aktivitetsrundorna, kommunens nya satsning vars målsättning är att uppmuntra oss att röra på oss och vara fysiskt aktiva i vardagen.  

Aktivitetsrundorna är promenadleder på Lilludden och i åparken. Längs lederna finns skyltar med motionstema. Skyltarna är tänkta att inspirera både barn och vuxna att hitta motionsaktiviteter som de gillar utan att det nödvändigtvis måste handla om idrott.  

På skyltarna finns förslag till enkla övningar som uppmuntrar oss att röra på oss mer i vardagen. När du följer rundan kan du både upptäcka naturen och träna samtidigt. På varje skylt finns en QR-kod som ger tillgång till filmade övningar. 

Rundorna har planerats så att de lämpar sig för alla oavsett ålder eller konditionsnivå. Övningarna gynnar både puls och styrka och de är tänkta för hela familjen. Det finns planer att placera motionsskyltar också längs Strandstråket.  

Rörelse för alla 

Aktivitetsrundan på Lilludden kallas Rörelse för alla och där kombineras träning med naturupplevelser. Här är det möjligt att upptäcka naturen på ett helt nytt sätt under varje promenad. Det är viktigt att vi rör på oss oavsett hur vi gör det. På aktivitetsrundan går det enkelt att göra motion till en naturlig del av livet. Rundan är tillgänglig för personer med funktionsvariationer, och det finns också motionsrörelser för rullstolsburna.  

Puls och styrka

Aktivitetsrundan i åparken kallas Puls och styrka. Den leder från LaserHuset till ekdungen och erbjuder utmaningar som lämpar sig för både barn och vuxna. Den bidrar till en rolig och hälsosam upplevelse för alla besökare.  

Att vara fysiskt aktiv är avgörande för en god hälsa, och kommunen hoppas att aktivitetsrundorna ska inspirera allt fler att hitta trevliga sätt att röra på sig i vardagen. Vi uppmuntrar alla att ta del av den här nya, spännande möjligheten att röra på sig spontant och träna tillsammans.  

Tillsammans kan vi skapa en mer aktiv och hälsosam vardag!  

Fritidsinstruktören Pia Helle visar hur rörelserna utförs på rätt sätt.