Fortsätt till innehållet

De nya promenaderna på kajkanten i Ingåstrand har mottagits

De nya promenaderna på kajkanten i Ingåstrand har midsommaren till ära mottagits i dag 20.6. Nu är det fritt fram att promenera!

Området har arbetsnamnet ”Skär” eftersom det syftar till skärgårdsvyerna och valet av växter och material.

Planteringarna består av gräsväxter och perenner, barrbuskar och purpuraplar samt sådd äng. Möblemanget vid kajen kommer att kompletteras med bänkar och stolar i juli.

I slutet av kajområdet fortsätter Strandstråket och därifrån kan man ta sig till utsiktsstigen på den gamla jordpiren. Den stigen mottogs också i dag.

I änden på stigen finns sittplatser där man kan beundra utsikten över hamnen.

Glad midsommar till er alla önskar tekniska sektorn vid Ingå kommun!

De nya promenaderna på kajkanten i Ingåstrand.