Fortsätt till innehållet

Sommaren för insamlingsbilarna till dina trakter igen

Insamlingsbilarna Otto och Romulus sommarturné i Västnyland startar direkt i juli. Den Rosk’n Roll-organiserade rundan börjar i Vichtis den 1 juli och avslutas i Hangö den 17 juli, nästan 40 hållplatser senare. Sommarturnéns hållplatser är valda speciellt med tanke på sommargästernas behov.

Otto-bilen tar emot olika slags farligt avfall såsom lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärger, lösningsmedel, kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier. Det är säkrast att lämna in farligt avfall i originalförpackning eller i en annan hel och tätt sluten förpackning. På förpackningen måste det framkomma vad den innehåller.

Till Otto-bilen får man lämna maximalt 50 kg farligt avfall, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per kund.

Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara. 

Romulus-bilen samlar in metallskrot och till den kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Lämpliga för insamlingen är till exempel cyklar, plåtbitar, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Metallskrotet som lämnas till insamlingen samt de sällsynta metallerna som tas till vara ur elapparaterna återvinns till returråvara för industrins behov. 

Romulus samlar däremot inte in elapparater, men precis som metallskrotet, kan apparaterna föras avgiftsfritt till avfallsstationen året om.

Inga avfall får lämnas i förväg på Otto och Romulus-insamlingens hållplatser.  

På adressen www.rosknroll.fi(du flyttas till en ny sida) samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns mer information om avfallsslagen som tas emot på turnén samt exakta tidtabeller och hållplatsinformation.

Insamlingsrundorna finansieras med avfallshanteringens grundavgift.