Ingå kommuns bindningsregister

Enligt kommunallagen är vissa av kommunens förtroendevalda och tjänstemän skyldiga att redogöra för sina bindningar offentligt.

Bestämmelsen gäller från och med 1.6.2017.

Ingå kommuns bindningsregister

I 84 § 2 mom. i kommunallagen föreskrivs vem som omfattas av skyldigheten att redogöra för sina bindningar. Skyldigheten har begränsats till att gälla kommunens centrala förtroendevalda och ledande
tjänsteinnehavare.

Skyldigheten gäller följande förtroendevalda:

– kommunstyrelsens ledamöter
– ordföranden och vice ordförande i fullmäktige
– ordföranden och vice ordförande i nämnder
– ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
– ordföranden, vice ordförande och föredragande i den kommunala centralvalnämnden
– ordföranden, vice ordförande och föredragande i valnämnden.

Skyldigheten gäller följande tjänsteinnehavare:

– kommundirektören
– föredragande i kommunstyrelsen
– föredragande i nämnder.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Med näringsverksamhet avses i detta sammanhang affärsverksamhet och yrkesutövning.

Skyldigheten att lämna en redogörelse omfattar följande uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar:

– verkställande direktör
– vice verkställande direktör
– styrelseledamöter
– ledamöter i ett organ som är jämförbart med en styrelse.

Med betydande förmögenhet eller andra bindningar avses:

– betydande innehav av fastighetsaktier, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
– betydande aktieinnehav i bostadsaktiebolag, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
– innehav av sådana fastigheter som finns i den egna kommunen eller på ett område som omfattas av beslut
– i vissa fall innehav av mark och skog i den egna kommunen
– i vissa fall aktieinnehav i fastighetsbolag
– i vissa fall annat aktieinnehav
– i vissa fall delägarskap och innehav i anslutning till yrket
– i vissa fall avsevärda skulder, i synnerhet om skulderna har samband med näringsverksamhet
– i vissa fall förbindelser som getts för tredje part, t.ex. borgen eller säkerhet
– i vissa fall personens medverkan i förenings- och stiftelseverksamhet. Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller de uppgifter som objektivt kan bedömas ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller inte:

– närståendes medlemskap eller ägande
– aktieinnehav i den egna bostaden.

Senast ändrad: 09.06.2017
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga