Ingå centrum © Benjamin Lundin

Info för förtroendevalda

På den här sidan hittar du information och material som gäller förtroendeuppdrag. Här finns info om anmälningar, arvoden, ersättningar och andra praktiska uppgifter som kan vara till nytta under en förtroendevalds mandatperiod. 

Grundanmälan

Alla nya förtroendevalda ska i början av sin mandaperiod fylla i blanketten för grundanmälan. Skriv ut blanketten, fyll i den och lämna in den till ditt organs förvaltningsassistent eller posta blanketten till:

Ditt organs förvaltningsassistents namn
Ingå kommun
Strandvägen 2
10210 Ingå

Anmälan om bindingar

Förtroendevalda ska enligt kommunallagen (410/2015) redogöra för sina bindningar. Kommunen skickar ut en inbjudan till varje förtroendevald om att göra en redogörelse. Begäran skickas ut i början av mandatperioden och därefter regelbundet med ett års mellanrum.

Kontakta förvaltningschef Eija Taskinen för mer information: +358 50 380 7802, eija.taskinen(at)inga.fi.

Ytterligare information om redogörelse för bindningar

Redogörelserna publiceras på webben i anslutning till kommunens webbplats:

Ingå kommuns bindningsregister

Arvoden och ersättningar

Skattekort ska skickas till Kunnan Taitoa antingen elektroniskt eller per post till Taitoa Oy, Viestitie 2 B 87700 Kajana.

Du kan ansöka om ersättning för inkomstbortfall med den här blanketten:

Blankett för ersättning av inkomstbortfall

Blanketten skrivs ut, undertecknas och överlämnas med bilagor till organets förvaltningsassistent. 

Ingå kommun betalar ut mötesarvoden fyra gånger i året på basis av de uppgifter om närvaro som antecknats i sammanträdesprotokollen. 

Kilometerersättningar
 utbetalas fyra gånger i året på basis av ifylld reseräkningsblankett:

Reseräkningsblankett

Förtroendevalda fyller i sina resor till organens möten i samband med själva mötet (km). Den här blanketten är ämnad för övriga resor med anledning av förtroendeuppdraget.

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2019

Arvoden: Se Ingå kommuns förvaltningsstadga, s. 54


Senast ändrad: 14.02.2019
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga