Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi.
Fullmäktige har ansvar för
  • det strategiska beslutsfattandet
  • att sätta upp mål för hela kommunkoncernen
  • balansen mellan ekonomi och verksamhet
  • utvärderingen av verksamheten

Kommunfullmäktiges storlek bestäms utgående från kommunens invånarantal. I Ingå kommunfullmäktige sitter 27 ledamöter. Ledamöter och ersättare väljs i kommunalvalen som hålls vart fjärde år.

Fullmäktiges medlemmar är indelade i olika partigrupper.

Fullmäktigemötena är öppna för allmänheten. Mötesdatumen kungörs i god tid på kommungårdens officiella anslagstavla och på webben under Tillkännagivanden. Fastslagna mötesdatum hittas också här.

Mötesprotokollen finns för påseende den tionde dagen efter mötet eller  närmast efterföljande vardag ifall den tionde dagen är en helgdag.


Senast ändrad: 21.08.2017
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga