Invånarinitiativ

Genom att skriva ett invånarinitiativ kan du påverka vad som händer i kommunen. Du kan skriva ett invånarinitiativ som enskild person eller samla ihop en större grupp människor som ställer sig bakom initiativet.

Om minst två procent av de röstberättigade invånarna i kommunen lämnar in ett invånarinitiativ ska det behandlas av fullmäktige inom sex månader. Fullmäktige ska dessutom minst en gång om året underrättas om de initiativ som har lämnats in i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Invånarinitiativ:
  • är fritt formulerade
  • handlar om ett kommunalt ärende som avsändaren vill påverka
  • innehåller initiativtagarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress).

Skicka initiativet:

  • som e-post till inga@inga.fi
  • som brev till Strandvägen 2, 10210 Ingå / PB 6, 10211 Ingå eller
  • lämna in initiativet till kommungården på Strandvägen 2.

Tänk på säkerheten då du skickar e-post och sänd inte ömtålig information som personbeteckning eller bankkontonummer per e-post.


Senast ändrad: 18.04.2015
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga