Bro

Vad är en kommun?

Kommunerna i Finland har självstyrelse

Enligt grundlagen är "Finland indelat i kommuner, vilkas förvaltning ska grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare". Självstyrelse innebär att kommunerna har rätt att själva besluta om sina angelägenheter. Självstyrelsen gör det möjligt att sköta ärenden på olika sätt i olika kommuner.

Självstyre betyder dock inte att kommunerna kan besluta om allting. Kommunernas uppgifter bestäms i lagen, och kommunerna är skyldiga att ordna service för kommuninvånarna, till exempel gratis grundskola. Men självstyrelsen gör att kommunerna har makt att besluta om hur de ordnar servicen.

Eftersom kommunerna är skyldiga att ordna service, måste de ha pengar att göra det. Självstyrelsen garanterar därför kommunerna rätten att ta ut skatt.

Den kommunala självstyrelsen tryggar kommunens invånare rättigheter som en annan kommuns invånare inte har. Vart fjärde år kan kommuninvånarna rösta i kommunalvalet där fullmäktigeledamöterna väljs. Kommuninvånarna väljer kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunernas självstyrelse är också en garanti för att staten inte skrotar det kommunala systemet genom att slopa alla kommuner och överföra deras uppgifter på staten.

Varför är det bra med kommunal självstyrelse?

Den kommunala självstyrelsen motiveras med att beslut om lokala ärenden bör fattas så nära kommuninvånarna som möjligt. På det sättet är det lättare för kommuninvånarna att påverka beslut som berör dem själva. I det lokala beslutsfattandet förmår man ta hänsyn till särdragen i området i fråga. 

Den kommunala självstyrelsen i ett nötskal

  • Kommunens invånare har rätt att bestämma om angelägenheterna i sitt eget område.

  • Den största makten har kommunfullmäktige som väljs av kommuninvånarna i kommunalvalet.

  • Kommunerna har rätt att besluta hur de ordnar den service som lagen kräver.

  • Kommunerna har rätt att ta ut skatt.


Senast ändrad: 25.01.2017
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga