Beslutsfattande i kommunen

Kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen är kommunfullmäktige det högsta beslutande organet i kommunen.

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige godkänner bland annat kommunens budget, det vill säga beslutar om hur kommunens pengar ska användas. Fullmäktige fattar också beslut i alla lagstadgade ärenden som är viktiga för kommunen. Det är fullmäktige som utser ledamöterna till kommunens övriga organ som till exempel kommunstyrelsen.

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige varierar enligt antalet kommuninvånare.

Kommunstyrelsen

Förutom kommunfullmäktige har också kommunstyrelsen stor makt i kommunen. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som fullmäktige beslutar om. Den ser också till att fullmäktiges beslut blir verkställda. Kommunstyrelsen har också ansvar för kommunens förvaltning. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse och för kommunens talan.

Kommunstyrelsens mandattid är två år. Kommunfullmäktige väljer ledamöterna till kommunstyrelsen från de olika politiska partierna.

Kommundirektören

Varje kommun ska ha en kommundirektör. Kommundirektören utnämns till tjänsten, vilket betyder att han eller hon sköter kommundirektörens uppgift på heltid och lyfter lön för det.

Kommundirektörens uppgift är att leda kommunens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet i samarbete med kommunstyrelsen. Kommundirektören bär det största ansvaret för beredningen av ärendena.

Kommuninvånarna kan inte rösta på kommundirektören, utan han eller hon utses av fullmäktige. Fullmäktige bestämmer för hur lång till kommundirektören utses för uppdraget. Vid behov beslutar fullmäktige också om kommundirektören eventuellt ska sägas upp.

Nämnderna

Utöver fullmäktige och styrelse har kommunerna nämnder som sköter ärenden i sina sektorer. Exempelvis social- och hälsovårdsnämnden ansvarar endast för uppgifter inom social- och hälsovården. Den enda obligatoriska nämnden är revisionsnämnden. Kommunfullmäktige bestämmer hur många nämnder kommunen har och väljer ledamöterna i nämnderna. Nämndernas mandattid är fyra år.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare

Kommunens högsta beslutanderätt utövas av fullmäktige som valts av kommuninvånarna. Fullmäktigeledamöterna är förtroendevalda. Det innebär att ledamöterna sköter förtroendeuppdraget vid sidan av sitt eget arbete. En fullmäktigeledamot kan alltså vara en grundskollärare som på fritiden sköter förtroendeuppdraget i sin hemkommun.

Också ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna är förtroendevalda. Men de utses inte för uppdraget direkt, utan det är kommunfullmäktige som utser dem. Också dessa ledamöter sköter förtroendeuppdraget vid sidan av sitt eget arbete.

Men kommunen fungerar inte enbart genom förtroendevalda. En fungerande vardag i kommunen, till exempel att producera service och bereda beslut, kräver att kommunen har anställda på heltid. Kommunernas tjänsteinnehavare och arbetstagare lyder under organ som består av förtroendevalda.

Förtroendevalda är:

  • fullmäktigeledamöterna som kommuninvånarna utser vid val

  • personer som fullmäktige utser till kommunstyrelsen, nämnderna och övriga förtroendeuppdrag

Förtroendevalda är inte:

kommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare, revisorerna.

Senast ändrad: 18.04.2015
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga