Kommuninvånarens ABC

Kommuninvånarens rättigheter och skyldigheter

Varje person som bor varaktigt i Finland är medlem i någon kommun. Medlemskapet i en kommun bestäms efter den stadigvarande hemorten, det vill säga invånarna i en kommun är medlemmar i kommunen. En person som äger fast egendom, t.ex. en sommarstuga, kan också vara kommunmedlem i kommunen i fråga.

Endast invånare i kommunen –  egentliga kommunmedlemmar – har rätt att rösta eller ställa upp som kandidat vid kommunalval. Däremot måste alla kommunmedlemmar betala kommunalskatt.

Endast egentliga kommunmedlemmar, dvs. invånarna:

  • har rätt att rösta i kommunalvalet i hemkommunen (gäller kommuninvånare som har fyllt 18 år)

  • har rätt att ställa upp som kandidat vid kommunalval eller vara verksam i övriga förtroendeuppdrag i kommunen.

Alla kommunmedlemmar:

  • har rätt att använda kommunens service

  • har rätt att ta invånarinitiativ

  • har rätt att överklaga beslut

  • har rätt att få information om kommunens förvaltning

  • har rätt att delta i utvecklingen av servicen.

Kommuninvånarens skyldigheter

Kommuninvånarens viktigaste skyldighet är att betala skatt. Den gäller både kommunens invånare och kommunens övriga medlemmar. Kommuninvånarna är skyldiga att ta emot ett förtroendeuppdrag som de blir anvisade. I praktiken finns det alltid frivilliga för förtroendeuppdragen, exempelvis i fullmäktige.

Ungas möjlighet att påverka

Ungdomslagen förpliktar kommunerna att främja de ungas delaktighet i det kommunala beslutsfattandet när det gäller ärenden som berör dem. I många kommuner finns påtryckargrupper för unga som strävar efter att ha inflytande på utvecklingen av de ungas levnadsförhållanden och till exempel fritidsaktiviteter.

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ger aktiva unga utbildning och råd om hur de kan påverka.

De unga har också möjlighet att ta invånarinitiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Man behöver inte ha fyllt 18 år för att få ta initiativ.


Senast ändrad: 18.04.2015
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga