Aktuellt

Plast och annat nyttoavfall insamlas från gårdar

Avfallskärl med flera fack - Monilokeroastia
Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster har i höst lanserat två nya tjänster som är direkt riktade mot fastigheter. Insamlingen av förpackningsplast betjänar i första hand husbolag. Flerfackstjänsten är behändig för egnahemshushåll som vill sköta avfallssorteringen redan på hemgården.


– Vi vill göra sorteringen så lätt som möjlig för våra kunder genom att föra tjänsterna till hemgårdarna, säger servicechef Marko Printz vid Rosk’n Rolls transporter.


Insamlingen av förpackningsplast vid fastigheter startade i början av oktober. Plastinsamlingen är frivillig för alla husbolag. Plastinsamlingen ingår alltså tills vidare inte i avfallshanteringsföreskrifterna för Rosk’n Rolls verksamhetsområde. 


Plastinsamlingen är naturligtvis en ekologisk gärning för husbolagen, men i många fall blir den också lite mer ekonomiskt lönsam, om mängden blandavfall minskar tillräckligt mycket i och med sorteringen.


– Nu har vi kunder i västra Nyland från Högfors till Ekenäs och i östra Nyland från Lovisa till tätorterna i Sibbo. Det ryms fler kunder med, och det önskar vi också. Vi tror att det finns ett intresse för insamlingen, eftersom plasten väcker mycket diskussion. Vi utvidgar serviceområdet flexibelt allt eftersom vi får tillräckligt med kunder på nya områden, säger Printz.

 

Bioavfall ingår i den nya flerfackstjänsten


I den nya flerfackstjänsten finns det två avfallskärl på gården. Det ena kärlet är ett nyttoavfallskärl med fyra fack, där man sorterar kartong, metall, förpackningsglas och kundernas högt önskade förpackningsplast. I det andra kärlet insamlas antingen enbart blandavfall eller alternativt kan även bioavfall inkluderas i det. I detta fall levereras ett tvåfackskärl vid sidan av nyttoavfallskärlet, där bland- och bioavfall sorteras separat.


Flerfackskärlen töms av en särskild avfallsbil med egna kamrar för respektive avfallsslag.


Flerfacksinsamlingen enligt det nya konceptet startade i september i västra Nyland och därefter i östra Nyland. En del av hushållen är nya flerfackskunder, vissa har redan tidigare varit anslutna till Rosk’n Rolls flerfackstjänst.


– Det här har varit ett stort logistiskt projekt. Med undantag för några enskilda misstag vid kärlbytet har tjänsten startat på ett lovande sätt. Den nya flerfackstjänsten har testats och planerats under en längre tid, och den har väckt stort intresse, säger Marko Printz.


De som är intresserade av antingen flerfackstjänsten eller plastinsamlingen vid fastigheter kan kontakta Rosk’n Rolls kundtjänst om de vill ansluta sig till insamlingen. asiakaspalvelu@rosknroll.fi, tfn 020 637 7000 (vardagar kl. 8.30–15.30).

 

Mot ambitiösa återvinningsmål


– Vårt mål är att återvinna en allt större del av avfallet med hjälp av rätt sortering, säger Printz.


– Förpackningsplasten skickas från oss till Fortums raffinaderi i Riihimäki, där det används för att tillverka råvara för plastindustrin. Bioavfallet transporteras för rötning, där det blir energi och kompostjord. Även metall, förpackningsglas och kartong skickas för återvinning för industrins behov, säger Marko Printz.


EU har fastställt som mål att 55 procent av kommunalt avfall ska återvinnas år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035. För att dessa siffror ska uppnås måste återvinningen effektiveras även i Finland. I Finland återvinns i dag cirka 40 procent av samhällsavfallet.


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 08.10.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga