Aktuellt

Välmående Ingå investerar för framtiden

Robert Nyman, Charlotta Lindvall, Henrik Wickström
Kommundirektör Robert Nyman, ekonomichef Charlotta Lindvall och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström. Foto: Benjamin Lundin
Ingå har en stark ekonomi och kommunen kan igen presentera en budget med ett överskott. Budgetförslaget visar ett plusresultat på cirka 310 000 euro.

– Skatteintäkterna ökar enligt prognosen, vilket visar att både kommunens invånare och företag mår bra, säger kommundirektör Robert Nyman.

Det sker inga ändringar i kommunens skatteprocenter. Inkomstskatten är 20,75 procent och uppskattas hämta in 22,7 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 3 miljoner och kommunens andel av samfundsskatten uppskattas landa på 1,1 miljoner.

Goda förutsättningar att möta nationella utmaningar

Kommunen har med andra ord goda förutsättningar att möta framtida utmaningar i form av nationella fenomen som urbanisering och låg nativitet.

– Kommunens invånarantal har inte vuxit som vi hoppades och speciellt antalet barn minskar. Om vi också i framtiden vill vara en välmående, dynamisk och attraktiv kommun gäller det att satsa på basservicen, som vi gör, och göra vettiga investeringar. Det här jobbar vi mot genom att under nästa år planera ett nytt bostadsområde och förnyandet av Kyrkfjärdens skolas utrymmen, säger Robert Nyman.

– För att ändra på den negativa trenden satsar kommunen också mer på marknadsföring och att hitta lösningar inom kollektivtrafiken, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström.

Planering av Ingåstrand och utveckling av hamnområdet den största investeringen 2019

Ingå har stora investeringar vid horisonten. Under 2019 föreslås investeringsanslag på totalt 3,5 miljoner euro. Under planeåren 2019-2021 är summan totalt 17,5 miljoner.

Den största enskilda investeringen 2019 är det nya bostadsområdet Ingåstrand som utvecklas i samarbete med rallyvärldsmästaren Marcus Grönholms företag Inkoon Keskustakehitys Oy och andelslaget Finlands Bostadsmässa. För Ingåstrand och hamnområdet i centrum reserveras totalt 940 000 euro. Anslaget gäller planeringen  och påbörjandet av infrastrukturen på området Ingåstrand samt sjösättningsrampens förflyttning till västra sidan av ån. Byggande av infrastrukturen på området Ingåstrand har under planeåren 2019-2021 ett totalt anslag på 1 890 000 euro.

Kyrkfjärdens skola planeras under år 2019 och byggnads- eller reparationsarbeten utförs under åren 2020-2021. Totala kostnaden beräknas till 9 530 000 euro, inklusive den under 2018 utförda planeringen.

Av 2019 års anslag reserveras också 440 000 euro för trafikleder, inkluderande förbättring av trafiksäkerheten enligt trafiksäkerhetsplanen, asfaltering och förbättring av gator, inledande av Ingåports verkställande samt farledens muddring.

Kommunens fastigheter har en investeringsreservation för större fastighetsreparationer, renovering av Wilhelmsdal och Kommungården, solpaneler till Hälsocentralen samt kylning till Servicehuset.

En grundreparation av brandstationen planeras år 2019 medan reparationen utförs år 2020.

För balansenheten Ingå Vatten finns reserverat ett investeringsanslag på 270 000 euro för förbättring av infrastrukturen och Ingåstrand.

Glad i Ingå

Kommunen budgeterar också för en personalökning inom speciellt hälsovården och åldringsvården.

– Trots att vi har stora investeringar på kommande glömmer vi inte bort den enskilda kommuninvånaren. Det är det här som Glad i Ingå handlar om, säger Henrik Wickström.

Närmare uppgifter:

Kommundirektör
Robert Nyman
+358 40 149 3762
robert.nyman(at)inga.fi

Kommunstyrelsens ordförande
Henrik Wickström
+358 44 5553885
henrik.wickstrom(at)inga.fi


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 15.11.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga