Ingå kommuns tillkännagivanden

Presidentvalet i Ingå 28.1.2018

SAMMANSTÄLLNINGEN AV KANDIDATLISTOR

finns till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats och den finns att få på kommungården under kanslitid.

RÖSTNINGSOMRÅDEN OCH RÖSTNINGSSTÄLLEN

 1. Barösund-Fagervik
  Ungdomsföreningshuset Walhalla, Valhallavägen 15

 2. Degerby
  Degerby skola, Solbergvägen 1

 3. Kyrkby
  Biblioteket i kommungården, Strandvägen 2

 4. Täkter-Solberg
  Ungdomsföreningshuset Ingbohed, Täktervägen 387

 5. Västankvarn-Johannesberg
  Västankvarns skola, Västankvarnvägen 399

Valförrättningen inleds valdagen, söndagen den 28.1.2018 kl. 9.00 och fortgår utan avbrott till kl. 20.00.

FÖRHANDSRÖSTNING

Förhandsröstningen i Ingå kommun sker 17.1 – 23.1.2018 på biblioteket i kommungården.

Adress: Strandvägen 2

Förhandsröstningsstället är öppet enligt följande:

vardagar                             kl.   9.00 – 18.00                

lördag och söndag             kl. 10.00 – 14.00                

Närmare anvisningar ger valförrättaren på förhandsröstningsstället.

HEMMARÖSTNING OCH FÖRHANDSRÖSTNING PÅ ANSTALT

Röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005), som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning och som ingått ett avtal om närståendevård med kommunen, får rösta i samband med hemmaröstningen, om hon eller han är röstberättigad i kommunen.   

Den som önskar förhandsrösta hemma ska meddela därom till centralvalnämnden senast 16.1.2018 kl. 16.00. Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om närståendevårdaren vill rösta i samband med hemmaröstningen ska det nämnas i anmälan.

Anmälan ska göras skriftligt, adress: Centralvalnämnden, PB 6, 10211 Ingå, eller per telefon, tfn 050 380 7802.  Anmälningsblanketter fås av centralvalnämnden eller från kommungårdens info. Blanketten finns också på justitieministeriets valsida http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html

Röstning på anstalt ordnas på Lönneberga.

Varje väljare är vid behov skyldig att identifiera sig med identitetsbevis eller annan motsvarande handling försedd med fotografi. Hos närmaste polisinrättning kan fås avgiftsfritt ett temporärt identitetskort för röstning. För identitetskortet behövs två passfoton.

Ingå 2.1.2018

Centralvalnämnden i Ingå


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 16.01.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga