3. Synerna

De syner som byggnadsinspektörerna utför ersätter inte den arbetsplatsövervakning som den ansvariga arbetsledaren utför. Byggherren är ansvarig att ordna sakkunnig arbetsplatsövervakning. Byggherren försäkrar sig genom en bra planering och en yrkeskunnig abetsplatsövervakning om att projektet genomförs tekniskt rätt och att de kvalitativa målen uppfylls.

Det är önskvärt att den ansvariga arbetsledaren beställer alla syner! Beställ synerna i god tid, speciellt på våren och sommaren då byggverksamheten är som livligast. I huvudsak utförs synerna av biträdande byggnadsinspektören. Kontrollera från byggnadslovsbeslutet vilka syner som krävs för ert byggnadsprojekt och vilka eventuella villkor som har ställts för ifrågavarande byggnadslov.

Enligt markanvändnings- och byggförordningens 75 och 76 § bör således alla de syner som antecknats på byggnadslovsprotokollet utföras.

Utmärkande av byggnadsplats

Beställs före annan byggverksamhet inleds. Endast borttagning av ytjord samt röjning av byggplatsen är tillåtet före platssyn.

Grundsyn

Beställs då plinten är armerad.

Sockelsyn

Beställs då plinten är gjuten och grundmuren murad till slutlig höjd, före eventuell fyllning eller täckning.

Om grundläggningssättet är kantförstärkt platta bör sockelsyn göras före gjutning. Vid andra grundläggningssätt kontakta byggnadsinspektören.

Konstruktionssyn

Beställs när bärande konstruktioner och förstyvningar är synliga. Vid pakethus när stommen och takstolarna är monterade.

Ibruktagningssyn eller inflyttningssyn

Beställs innan huset tas i bruk.

Vid ibruktagningssynen ska följande dokument lämnas in:

  • elgranskningsprotokoll
  • avloppssystemets granskningsprotokoll
  • granskningsprotokoll över ventilationsanläggningen
  • provtryckningsprotokoll av vattensystem
Slutsyn

Beställs när objektet är helt färdigt. Även gården ska vara uppstädad från byggbråte med mera.

Vid slutsyn skall intyg från skatteförvaltningen visas upp.

Vid slutsynen för egnahemshus skall följande dokument lämnas in:

  • inspektionsprotokoll för bygget
  • granskat energicertifikat

Senast ändrad: 05.10.2017
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga