Byggnadsinspektionen

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervakar och ger råd i byggandet, i enlighet med vad som bestäms i mark- och bygglagen.

Byggnadstillsynen har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi. I fortsättningen kan man ansöka om bygglov även elektroniskt. Om man lämnar in ansökan med bilagor elektroniskt skall man även skicka en serie huvudritningar och även specialplanerna (konstruktionsritningarna mm.) till pappers för arkivering till byggnadsinspektionen. Om man vill ha en stämplad version av huvudritningarna till pappers hemskickad behövs 2 serier huvudritningar till byggnadsinspektionen. Man kan också i fortsättningen lämna in alla handlingarna till pappers. Då bör man därtill skicka huvudritningarna elektroniskt (pdf) till byggmiljo(at)inga.fi.

Byggnadstillsynschefen

 •  Leder verksamheten på byggnadsinspektionen och fungerar som föredragande i byggnads- och miljönämnden.
 • Ger information om byggnadsrätter, undantagslovsförfarande, planeringssituation med mera.

Byggnadsinspektören

 • Utför de flesta synerna och informerar i byggnadstekniska frågor.

Byggnadstillsynschefen och/eller byggnadsinspektören kan på tjänstemannanivå avgöra ärenden  alla    uppgifter    som    i    byggnadslagstiftningen    och    byggnadsordningen    pålagts
byggnadstillsynsmyndighet:

 • beviljande av bygglov och åtgärdstillstånd,
 • beviljande av mindre avvikelser och förhandstillstånd,
 • uppskov med skyldighet att bygga befolkningsskydd,
 • förlängning av giltighetstid för tillstånd, 
 • godkännanden gällande samlingslokaler och områden, 
 • beviljande av rivningstillstånd och godkännande av rivningsanmälningar, 
 • godkännande av åtgärdsanmälningar,
 • godkännande av anvariga arbetsledare,  

  Förvaltningsassistenten

  • Har hand om kundtjänst, ger uppgifter om beviljade lov och fungerar som byggnads- och miljönämndens sekreterare.

   


  Senast ändrad: 07.06.2018
  Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
  Stänga

  Kakor (”cookies”)

  För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

  1. Vad är kakor?

  Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

  2. Hur använder vi kakorna?

  På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

  Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

  Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

  Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

  3. Hur du kan kontrollera kakorna

  Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

  Stänga