Länkar för byggare 

Här finns nyttiga länkar för byggare
Cirkulera!
 • Cirkulera! är de västnyländska kommunernas, avfallbolagens och Yrkeshögskolan Novias gemensamma utvecklingsprojekt. Projektets syfte är att få byggarna att lära sig hantera byggavfallet på ett korrekt sätt, och vad det är för nytta med det här.
Energicertificatregister
Strålsäkerhetscentralen
 • På strålsäkerhetscentralens sidor berättas bl.a. om strålningens hälsoverkningar, om apparater som strålar, om strålning i miljön samt om radon och elektromagnetiska fält, http://www.stuk.fi.
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, http://www.spek.fi, informerar på sin hemsida t.ex. om användningen av brandvarnare och om fritidsbostadens brandsäkerhet. Här finns också anvisningar om upprätthållandet av räddningsplaner för bostadsbolag o.s.v. Tyvärr finns sidorna endast på finska och engelska.
Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland
 • Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland upprätthåller en informativ och aktuell sida om avloppsvatten på glesbygden, http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/. Nyttig information även för dem som planerar att förnya sina gamla avloppssystem.
Statens miljöförvaltning
 • Inom miljöministeriets förvaltningsområde finns 13 regionala miljöcentraler, tre miljötillståndsverk, Finlands miljöcentral och statens bostadsfond. Miljöministeriet styr Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet i ärenden som gäller naturvården. Miljöförvaltningens gemensamma webbsida, http://www.miljo.fi informerar bl.a. om markplaneringen, byggandet och boendet. Under de regionala miljöcentralerna/Nyland kan man också läsa vad som är aktuellt inom miljövården nära våra egna hemknutar och här finns t.ex. en karta över grundvattenområden i Ingå. Sidorna innehåller även massor med information om gles- och fritidsbebyggelsens avloppsvatten , bl.a. om möjligheten att söka vatten- och avloppsunderstöd för enskilda fastigheter.
Statens bostadsfond
 • Anvisningar om ansökandet, beviljandet och utbetalningen av reparationsunderstöd och energibidrag samt anvisningar om understödet för undanröjande av sanitära olägenheter, http://www.ara.fi
Vägförvaltningen
 • Ingå hör till Nylands vägdistrikt och i vissa fall krävs ett tillstånd för att få ansluta fastigheten till en allmän väg. Kontaktuppgifter till vägmästaren hittas här, http://www.tiehallinto.fi. Webbsidan innehåller även trafikinformation, samt information om aktuella händelser inom vägförvaltning, vägprojekt och väghållning.
Skatteförvaltningen
Lantmäteriverket
 • Hur förvandla en outbruten tomt till en registerfastighet, vad göra när råstenarna har försvunnit, har man rätt till en väg genom grannens fastigheter? Svar på dylika frågor, d.v.s. information om olika lantmäteriförrättningar samt kontaktuppgifter, kartor o.s.v. hittas på lantmäteriverkets webbsida, http://www.maanmittauslaitos.fi.
Magistraterna
 • Raseborgs magistrat upprätthåller för Ingås del det riksomfattande befolkningsdatasystemet som innehåller information om personer, byggnader, bostäder och fastigheter, http://www.maistraatti.fi.
Museiverket
 • Museiverket svarar tillsammans med andra myndigheter och det övriga museiväsendet för skyddet av fornlämningar, byggnadsarv, kulturhistoriskt värdefull miljö och av kulturegendom. På museiverkets webbsida, http://www.nba.fi/sv/, informeras om bl.a. de understöd som kan beviljas för renovering av byggnader som är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen samt för andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Rosk’n Roll Oy Ab
 • Västra Nylands Avfallshanteringsbolag Rosk'n Roll Oy Ab, är ett bolag som ägs av kommuner. På sidan, http://www.rosknroll.fi, hittas information om återvinning, sorteringsanvisningar, problemavfall, taxor, entrepenörer, avfallshanteringsbestämmelser m.m.
Lagar och bestämmelser gällande markanvändning och byggande
Ingå företagare
Rakentajan ABC
Byggcenter 51
 • Några Ingå-företag inom byggbranchen under samma tak hittas här: Byggcenter 51
ElisaSenast ändrad: 18.09.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga